İLAN

 

 

                                         ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 18.11.2019/75 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

            1/5000 ölçekli E32-a-05-d, 1/1000 ölçekli E32-a05-d-4-c nolu imar paftalarında; 4 647 200 – 4 647 300  yatay, 600 350 – 600 500 dikey koordinatları arasındaki Merkez Mahallesi, 21 ada; 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22 nolu parsellerin olduğu bölgede Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 18.11.2019 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 18.11.2019

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı