İLAN

 

 

                                  ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 18.11.2019/72 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

           1/2000 ölçekli Nazım İmar Planı 50L ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 50L - IIa paftalarında Y: 49 900 – 50 085, X: 49 865 – 49 920 (ED50  Y: 600 700 – 600 800, X: 4 647 110 – 4 647 205) koordinatları arasında kalan, Merkez Mahallesi 36 Ada 6  parselin olduğu bölgede Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 18.11.2019 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 18.11.2019

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı