İmar Plan Tadilatı 02.01.2020/7 belediye meclis kararı

İLAN

 

ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 02.01.2020/7 Gün ve Sayılı 2. Etap İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

                 1/5000 ölçekli E32-a-05-d, 1/1000 ölçekli E32-a-05-d-4-c, E32-a-05-d-3-d nolu imar paftalarında; 4 646 850 – 4 647 200  yatay, 600 450 – 601 050 dikey koordinatları arasındaki  Merkez Mahallesi, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 135, 168, 171, 172 nolu adalar ile Çelebiler Mahallesi 134 nolu  adalar içerisinde Nazım  ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmış olup,

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 08.01.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 08.01.2020

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı