İLAN 7 ve 166 Adalarda İmar Plan Değişikliği

İLAN

 

ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 05.02.2020/16 Gün ve Sayılı 7 ve 166 adalardaki İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

              1/5000 ölçekli E32-a-05-d, 1/1000 ölçekli E32-a05-d-3-c nolu imar paftalarında; 4 647 150 – 4 647 250  yatay, 601 100 – 601 250 dikey koordinatları arasındaki   Merkez Mahallesi, 7 ada; 4 ve 71 nolu parseller ile 166 ada 1 ve 2 nolu parseller içerisinde  Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmış olup,

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 11.02.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 11.02.2020

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı