İLAN

                                                                                İLAN

 

                                            ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 04.03.2020/25 Gün ve Sayılı 4. Etap İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

                 1/5000 ölçekli E32-a-05-c, E32-a-05-d, 1/1000 ölçekli E32-a-05-d-4-c, E32-a-05-d-3-d, E32-a-05-d-3-c, E32-a-05-c-4-d  nolu imar paftalarında; 4 646 950 – 4 647 300  yatay, 600 350 – 601 800 dikey koordinatları arasındaki   Merkez Mahallesi, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 35, 36, 37, 136, 137, 139, 140, 141, 142, 167, 176 nolu  adalar içerisinde  Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 06.03.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 06.03.2020

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı