İLAN

                                                                     İLAN

 

                                       ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 03.07.2020/50 Gün ve Sayılı 37 ada 131, 331,332, 333, 334 parsellerde İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

                 1/5000 ölçekli E32-a-05-c, E32-a-10-b, 1/1000 ölçekli E32-a-05-c-4-d, E32-a-10-b-1-a, nolu imar paftalarında; 4 646 800 – 4 646 950  yatay, 601 600 – 601 700 dikey koordinatları arasındaki   Merkez Mahallesi 37 ada  131, 331,332, 333, 334 nolu  parseller  içerisinde  Uygulama ve Nazım İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 13.07.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 13.07.2020

 

           

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Ahmet DEMİR                                                                                                          

                                                                                                         BelediyeBaşkanı