İLAN

                                                                 İLAN

 

                                  ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 03.07.2020/47 Gün ve Sayılı 32 ada 14 parselde İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

                 1/1000 ölçekli E32-a-05-d-3-d,  nolu imar paftasında; 4 647 000 – 4 647 100  yatay, 600 800 – 600 900 dikey koordinatları arasındaki   Merkez Mahallesi 32 ada  14 nolu  parsel  içerisinde  Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 13.07.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 13.07.2020

 

           

 

 

                                                                                                          Ahmet DEMİR                                                                                                                                                                                                                                              Belediye Başkanı