İLAN

                                                                     İLAN

 

                                  ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 03.07.2020/46 Gün ve Sayılı 5. Etap İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

          1/5000 ölçekli E32-a-05-d, 1/1000 ölçekli E32-a-05-d-4-c, E32-a-05-d-4-d nolu imar paftalarında; 4 647 050 – 4 647 450 yatay, 599 400 – 600 450 dikey koordinatları arasındaki alanda Merkez Mahallesi; 3, 22, 23, 25, 52, 53, 54, 65, 66, 67, 69, 163, 166 nolu adalar içerisinde  5.Etap Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

 

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 13.07.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 13.07.2020

 

           

 

 

                                                                                                             Ahmet DEMİR

                                                                                                         Belediye Başkanı