37 Ada İmar Plan Değişikliği

                                                                         İLAN

 

                                         ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 07.10.2020/64 Gün ve Sayılı 37 ada İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

                 1/5000 ölçekli E32-a-05-c, E32-a-05-d, 1/1000 ölçekli E32-a-05-c-4-d, E32-a-05-d-3-c nolu imar paftalarında; 4 647 100 – 4 647 300  yatay, 601 500 – 601 750 dikey koordinatları arasındaki,   Merkez Mahallesi 37 ada 140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,252,304 nolu parseller içerisinde  Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 14.10.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 14.10.2020

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı