144 Ada parsel imar plan değişikliği

                                                                 İLAN

 

                                     ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

                 Belediye meclisinin 17.12.2020/88 Gün ve Sayılı  İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

                 1/5000 ölçekli E32-a-05-c, 1/1000 ölçekli E32-a-05-d-3-c, E32-a-05-c-4-d nolu imar paftalarında; 4 647 000 – 4 647 100 yatay, 601 250 – 601 400 dikey ve 4 646 950-4647 050 yatay, 601 600-601 700 dikey koordinatları arasındaki alanda İlçemiz Merkez Mahallesi, 144 ada 3 parsel ve 37 ada 102-132 nolu parseller içerisinde  Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 24.12.2020 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesinin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 24.12.2020

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı