İLAN

 

 

                                     ÇATALZEYTİN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

            Belediye meclisinin 18.11.2019/71 Gün ve Sayılı İmar Plan Tadilatı Kararı ile;

 

                      1/5000 ölçekli E32-a-05-c, E32-a-05-d,E32a-10-a, E32-a-10-b, 1/1000 ölçekli E32-a-05-d-3-d, E32-a-05-c-4-d, E32-a-05-d-3-c, E32-a-10-a-2-b, E32-a-10-b-1-a nolu imar paftalarında; 4 646 700 – 4 647 100  yatay, 600 950 – 601 750 dikey koordinatları arasındaki alanda Merkez Mahallesi, 37, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 nolu adalar ile Çelebiler Mahallesi 92, 130 nolu adalar içerisinde  Nazım ve Uygulama İmar Planı Değişikliği yapılmıştır.

              Bu değişiklik; Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı Değişiklikleri üst başlıklı 26. Maddesine, Şehircilik ve Planlama İlkelerine, kamu yararına uygun olduğu düşünülmektedir.          

              Bu karar 18.11.2019 tarihinde Belediye ilan panosuna asılarak ve Belediyemiz resmi web sitesin ilanlar kısmına konularak askıya çıkarılmıştır. Bu ilan askıya çıkış tarihinden itibaren 30 gün askıda duracaktır. İlanen duyurulur. 18.11.2019

 

           

 

 

                                                                                                                    Ahmet DEMİR

                                                                                                                   Belediye Başkanı