Çatalzeytin Coğrafi Konumu

Kastamonu ilinin kıyı ilçelerinin en doğusunda. Sinop il sınırında yer almaktadır. Coğrafi bölümleme olarak Batı Karadeniz Bölümü'ndedir. Koordinatları 40 48' - 42 02' kuzey enlemleri, 32 43' — 34 37' doğu boylamlarıdır.

 

İlçenin yüzölçümü 318 km2 dir. Kuzeyde Karadeniz, batıda Abana ve Bozkurt, güneybatıda Devrekani, güneyde Taşköprü ve doğuda Sinop ilinin türkeli ilçesi ile komşudur. Yüzölçümü bakımından Abana ve Bozkurttan sonra 3. küçük ilçedir.

 

İlçe toprakları kuzeyde Karadeniz kıyısında uzanan bir ova şeridi ile güneydeki dağlık Küre dağları (İsfendiyar) kıyı ile iç kesimler duvar konumundadır. Dar ve derin vadilerle yarılmış olan Küre dağlarının Çatalzeytin sınırları içerisindeki en yüksek noktası 1958 metre yüksekliğindeki Yaralıgöz Kıyıdan hemen sonra başlayan genç kıvrım Küre özellikle ulaşım açısından ciddi güçlükler yaratmaktadır.

 

Yaralıgöz'den sonra yüksek dağlar Topruk Dağı (1028m. Kokarca (918m.), Kadı (850m.) dağlandır. Belirgin ise Göynük (912m.), Asmak ve Yılanlı (862m.),' nar (814m.), Karamanla- (765m), Kavaklı ve Uluyay (689m.), Uvay (540m.), Sankaya (524m.), Çorak (4 Alfat (239m.) ve Güney (202m.) tepeleridir.

 

İlçe merkezi, Küre dağlarından doğan çayların 1 si ile oluşan ve Karadeniz'e dökülen Çatalzeytin Deresi zında kurulmuştur. Akarsular: doğuda Akçay, Huğla Çay Farya Çayı, İnanya Çayı ve Şeyhşaban Deresi yer alırken batıda, Harda Çayı ve Kuğu Deresi bulunmaktadır. Akarsu ların rejimleri yağışlann yıl içindeki dağılışma bağlı olarak düzenlidir. Akarsulann su seviyeleri yıllık yağışların ortak masının azaldığı Haziran, Temmuz ve Ağustos ay düşmektedir. Akçay, Türkeli sınınnı Kuğu Çayı da sınırını belirlemektedir.

 

Karakteristik Karadeniz ikilimi egemendir. Yazlan sen ve yağışlı kışlan ılık ve yağışlıdır. Yağışlar her mevsim görülmektedir. Yıllık ortalama sıcaklık 13,5 derecedir. Yıl içinde açık gün sayısı 63, bulutlu gün sayısı 179.' sayısı 122'dir. Yıllık yağış miktarı 1050-1200 mm civarındadır. Ortalama kar yağışlı gün sayısı 8. Ortalama gün sayısı 26'dır.

 

 Ortalama rüzgar hızı 3-4 metre/saniye ben en hızlı rüzgar yönü güney yönünden esenlerdir. Kış aylarında ilçenin güneyinde, yüksek alanlarda etkili kar yağışları görülmektedir. Çatalzeytin'den başlayarak İnebolu'ya: Kerempe Burnu'na kadar uzanan kıyı oldukça düz bir şekilde görülmektedir. Ortalama olarak deniz sıcaklığı en yüksek 14 derece, en düşük 5 derece civarındadır. Yıllık ortalama ise mayıs ayı deniz sıcaklığına yakındır (13.4 derece).

 


 Kıyı. Balkanlar üzerinden gelen gezici depresyonlara açıktır. Bu da her an fırtına patlamalarının oluşmasına neden olabilmektedir.

 

Orman açısından zengin olan ilçede iğne yapraklı ağaç türlerinden kızılçam, sarıçam, köknar, porsuk; yapraklı türlerinden ise kayın, meşe, dişbudak, akçaağaç, kzılağaç, karaağaç, kestane, ıhlamur, şimşir, yabani findik, kavak. gürgen ve çınar bulunmaktadır.

 

İç kesimler ile kıyı kesimler arasında farklı hayvan türlerine rastlanmaktadır. İç kesimlerde ayı, tilki, domuz, bıldırcın, yabani ördek yaygın olarak bulunmakta iken kıyıda yavşan, tilki, sansar, porsuk ve keldik türleri yaygındır.

 

Deniz ürünleri içinde hamsi, uskumru, lüfer, palamut, kefal istavrit ve mezgit ön sırlarda yer almaktadır. Ancak balıkçılık ekonomik gelir kaynağı olarak etkili değildir. Ginolu'da bir balıkçı barınağı bulunmasına karşın balıkçılık önemli bir sektöre dönüşmemiştir. Balıkçılığın gelişmeme- bir başka nedeni de Karadeniz'de 200 metre derinliğin türlerinin yaşayamamasıdır.

 

Tarım, arazi yapısının parçalı ve eğimli olması nedeniyle sorunludur. Tarımdan yeterli kazanımın elde edilemeyişi İç kesimlerde tipik dağınık yerleşme biçimi görülmektedir. Yapı malzemesi ağaç olmasına karşın son yıllarda beton yapılarda ciddi bir artış sözkonusudur. Yeterli kıyı uzunluğuna sahip olmasının yanında güneşli gün sayısının sınırlı olması, deniz turizminin gelişmesini engellemektedir. Turizm yatırımları da yeterli değildir.

 

İç kesimlerle bağlantı Küre dağları üzerinden yapılmaktadır. Dağların durumu ulaşımı da güçleştirmektedir. İl merkezine uzaklık yaklaşık 100 km'dir. Doğu-batı yönündeki ulaşım da yine güç koşullarda yapılmaktadır.

 

Çatalzeytin-Devrekani yolu üzerinde bulunan Çatalzey- tin'e 65 km. uzaklıkta olan Yaralıgöz önemli bir mesire yeridir. Masa, bank, ocak, tuvalet, içme suyu, kuyu kebabı bulunan Yaralıgöz tesisleri günde yaklaşık 1000 kişiye hizmet sunabilecek bir kapasiteye sahiptir. Ginolu Kalesi ve koy ilçenin en güzel alanlarındandır.
Çatalzeytin-Kaymazlar sahasında tenörü %14.73 Mı olası rezervi de 30.000 ton olan manganez bulunmaktadır. Sökü köyü sınırlan içinde Çukursökü Yaylası'ndaki mermer yataklannın rezervi 50 milyon ton olarak MTA raporlarında görülmektedir.

 

İlçede kadastro çalışmaları 25.4.1991 yılında Merkez Mahallesi ile başlamıştır. 21 Kasım 2001'de Çelebileri kadastro çalışmaları tamamlanmış, Kasım 2006 ile Nisan 2008 tarihleri arasında da 41 köyün kadastro işlemleri bitirilmiştir.İlçe merkezinin kanalizasyon işi 29.06.1983'te İha edilmiştir.